Ramirez seit 2011 dabei.

Tiago seit 2011 dabei.

Romero seit 2011 dabei.

Uran seit 2014 dabei.

Man o'War seit 2018 dabei.

Magic Mike seit 2018 dabei.